Retki Suupohjan luontoon

Suupohjan reitistöt - merkit ja merkinnät | Karttamerkit |

Reitistöt esitellään tässä oppaassa varsin yksityiskohtaisesti, jotta oikean retkikohteen valinta olisi mahdollisimman helppoa. Reitin maisemien ja muiden nähtävyyksien lisäksi annetaan tietoja reitin vaativuudesta.

Reitistöt on jaettu muutaman kilometrin mittaisiin pätkiin, jotka muodostavat luonnollisen kävelymatkan. Reittipätkien kiintopisteinä toimivat luontevat lähtö- ja taukopaikat kuten nuotiopaikat, nähtävyydet, pysäköintipaikat tai matkailukeskukset.

Kivipellon pitkokset © Ismo Nousiainen Reitistölle yhteisten tietojen lisäksi jokaisesta reittipätkästä esitellään soveltuvin osin alla luetellut tiedot. Myös muista kohteista kerrotaan retkeilyn kannalta tärkeimmät ominaisuudet.

Reitit on luokiteltu vaativuudeltaan kolmeen luokkaan. Helpolla reitillä on vähän korkeuseroja ja maasto on helppokulkuinen, joten eteneminen on vaivatonta. Keskivaativalla on jonkin verran korkeuseroja tai muuten vaikeakulkuisia paikkoja. Vaativalla reitillä on jyrkkiä tai vaikeakulkuisia osia, joten eteneminen voi olla hidasta.

Palveluvarustus kuvaa reitin opasteiden, viitoituksen ja muiden rakenteiden määrää ja laatua. Hyvällä reitillä on kattavat opasteet ja rakenteet ja reitti on turvallinen ja pinnaltaan hyväkuntoinen. Kohtalaisella reitillä on taukopaikkoja sekä opastus ja merkinnät, mutta pelkästään niiden varaan liikkumista ei voi jättää. Vähäisellä palveluvarustuksella oleva reitti on merkitty lähinnä karttaan. Myös muita opasteita ja rakenteita on vähän tai ne puuttuvat kokonaan.

Reittityyppi kuvaa reitin luonnetta ja soveltuvuutta erilaiseen liikkumiseen. Retkeilyreitti sopii etenkin viikonloppujen ja loma-aikojen ulkoiluun, mutta lyhyemmät osuudet myös pienimuotoisempaan liikkumiseen. Retkeilyreitiltä löytyy virkistystä, rauhaa, luontoa ja fyysistä rasitusta. Luontoreitti on pienimuotoisempi reitti, joka tarjoaa luontokokemuksia ja maisemia, mutta fyysinen vaativuus on vähäisempi. Tyypillinen luontoreitti on opastettu luontopolku. Lähireitti on helposti saavutettavana parhaiten käytettävissä päivittäiseen ulkoiluun ja virkistykseen.

Järvikangas © Ismo Nousiainen Käyttöaika kertoo milloin reitti soveltuu retkeilyyn ja saavutettavuus liikkeelle lähdön parhaat aloituspisteet. Reitin pituus kertoo myös reitin soveltuvuudesta päivä- tai viikonloppuretkille. Samaa reittiä voivat usein käyttää eri ulkoilumuodot, kuten patikointi ja hiihto. Kuvaus reitin olosuhteista ja sen vaatimista varusteista helpottaa liikkeelle lähtöä. Säät vaikuttavat vähän Suupohjan reitistöjen kuljettavuuteen ja kännykkä kuuluu kaikilla reiteillä. Jalkinesuositukset vaihtelevat kuitenkin reittien välillä.

Reittiselostuksessa esitellään reitin luonnon ja maisemien yleispiirteet ja kiinnostavimmat kohteet. Reitin sijoittuminen talousmetsiin, suojelualueille tai muihin erityisiin ympäristöihin kertoo reitin maisemista. Kiinnostavuuteen vaikuttaa myös metsätielle sijoittuvan reitin osuus.

Palveluista esitetään tulipaikkojen, laavujen, kotien, kämppien ja muiden rakenteiden määrä. Rakenteiden sijainti ilmenee kartalta. Reitin ylläpidosta vastaavan organisaation nimeäminen antaa mahdollisuuden saada lisätietoja ja antaa palautetta esimerkiksi kunnostuksen tarpeesta.