Reittikuvaukset

| Valtakunnalliset pyöräilyreitit | Kansallispuistojen maastopyöräreitti | Isojoen maastopyöräreitti |

Valtakunnalliset pyöräilyreitit

Valtakunnalliset pyöräilyreitit kulkevat myös Suupohjassa. Reitit on merkitty maastoon ruskeapohjaisilla pyöräkylteillä. Samoilla kylteillä on voitu merkitä myös paikallisia reittejä, mikä voi vaikeuttaa oikealla reitillä pysymistä. Kyltit on sijoitettu vain risteyksiin, joten niiden välillä on ajoittain useiden kilometrien taipaleita. Parhaiten reitteihin pääsee tutustumaan hankkimalla Länsi-Suomen alueen kattavan Fillari GT 2-kartan. Pelkistettyyn indeksikarttaan on merkitty on merkitty Suupohjassa kulkevat valtakunnalliset reitit numeroineen.

Kansallispuistojen maastopyöräreitti

Maastopyöräreitti muodostuu Kangasjärven ja Nummijärven leirintäalueet yhdistävistä eteläisestä ja pohjoisesta reitistä. Molemmat vaihtoehdot ovat noin 50 kilometrin mittaisia. Eteläinen reitti kulkee Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistojen maisemissa ja Kyrönkankaan historiallisella kesätiellä, jota hoidetaan museotienä. Pohjoinen reitti kulkee Lauhanvuoren laen näkötornin ja Katikan rotkomaisen jokilaakson kautta.

Maastopyörä ei välttämätön reiteillä liikuttaessa © Ismo Nousiainen Reitit kulkevat laajoilla suo- ja metsäalueilla, mutta pistäytyvät lyhyesti myös kylämaisemien viljelyksillä. Reitit kulkevat pääosin hyväpohjaisilla sorateillä, mutta molemmilla puoliskoilla on lyhyitä pätkiä vaatimattomia metsäuria. Hyvät urapohjat ja melko tasaiset maastot tekevät reitistä helpohkon. Korkeuseroja syntyy lähinnä Lauhanvuoren ja kahden jokiuoman ylityksestä.

Reittimerkintänä on käytetty teiden risteyksissä viittoja: isoissa risteyksissä on nimiviitat ja vähäisemmissä sinisillä maastopyörämerkillä varustettu pikkuviitta. Reitin tuntumassa on kohtalaisesti erilaisia rakenteita, jotka on esitetty tarkemmin kansallispuistojen ja muiden eteläisen Suupohjan kohteiden yhteydessä. Reitistä vastaa Kauhajoen kaupunki ja Isojoen kunta. Reittikartta.

Isojoen maastopyöräreitti

Maastopyöräreitti kiertää pitkän lenkin (yli 80 km) Isojoen etelä- ja länsiosissa. Reitti kulkee pääasiassa sorateillä pienistä peltoteistä suuriin kyläteihin. Reitti kulkee lyhyehköjä pätkiä asutuissa kylämaisemissa, mutta pitkiä taipaleita syrjäisillä metsäalueilla. Kylien viljelymaisemat ovat viihtyisiä, mutta pitkät taipaleet metsäteillä tarjoavat myös voimakkaasti käsiteltyjä metsämaisemia. Reitin varressa on niukasti varsinaisia nähtävyyskohteita.

Reitti on merkitty pyöräilymerkeillä risteyksiin ja pitkillä taipaleilla satunnaisesti myös risteysten välillä. Pääasiallisesti reittimerkkinä on käytetty ruskeapohjaista pyöräilymerkkiä, mutta täydennyksessä myös sinipohjaisia merkkejä. Reitti yhdistää Konkarin Loman luontomatkailukeskuksen Kodesjärvelle ja Lauhanvuorelle.

Palveluita reitin varrella on lähinnä Kodesjärven ja Kangasjärven rannalla. Kodesjärvellä on monipuoliset palvelut tarjoava uimaranta. Pukukoppien lisäksi rannalla on mm. kota ja käymälät. Uimaranta tarjoaa hyvät olosuhteet myös arvokkaan lintuveden elämän seuraamiseen. Reitistä vastaa Isojoen kunta. Reittikartta.