Reittikuvaukset

| Parra | Parra–Suksenjärvi–Sivi | Sivi–Lutakkoneva–Parra | Parra–Loukaja–Äystö | Suksenjärvi–Pappilankangas | Sivi–Kakkori-Peurajärvi–Karijoki | Paarmanninvuori–Susivuori | Lunnin lenkki | Pappilankankaan ladut |

Parra logo Kävely Hiihto

Keskivaativa–Vaativa
Hyvä palveluvarustus
Lähireitti, 5 km

Parra © Ismo Nousiainen Parran rinteillä kiertää valaistu kuntorata, joka on ympärivuotisessa käytössä. Reitistä voi helposti kiertää myös lyhyempiä osia ja siihen saa lisää pituutta pienellä lisälenkillä. Kuntoradan kanssa samassa maastossa kiertää pienimuotoinen luontopolku, jonka varressa on kivipelto ja yli 400-vuotias mänty. Laskettelurinteen huipulta avautuu laaja näkymä ympäröivään maisemaan. Hyväpohjaisilla reiteillä on paljon nousua. Reittien tuntumassa on nuotiokatoksia, laavuja ja uimaranta rakenteineen.

Parra–Suksenjärvi–Sivi logo Kävely Hiihto

Keskivaativa
Kohtalainen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 10 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun kesällä ja talvella. Reitti on pituudeltaan noin 10 kilometriä ja sopii päiväretken lisäksi osaksi pidempiäkin retkiä. Reitillä on kosteita paikkoja, jotka etenkin märkänä aikana vaativat kosteutta kestävät kengät. Reitti on merkitty viitoilla risteyksissä ja niiden välissä reittimerkeillä.

Reitti kiertää vaihtelevassa maisemassa, joka sisältää erilaisia talousmetsiä, kosteikkoja ja pikku peltoja. Umpeenkasvaneella Suksenjärvellä viihtyy monipuolinen linnusto. Osuus on Parran ympäristön monipuolisin reitti vaihtelevassa maastossa. Reitti kulkee hiihtoladuksi rakennettua uraa, joten pohja on paikoin raskaasti rakennettu. Lisäksi reitti kulkee lyhyitä pätkiä metsäteitä ja ojanvarsien piennarteitä.

Reitillä on runsaasti palvelurakenteita: kaksi yöpymiskelpoista kämppää, yksi yöpymiskelpoinen laavu ja yksi muu laavu, kaksi lintutornia, sekä pari muuta nuotiopaikkaa. Reitillä on myös toimiva puuhuolto. Reitistä vastaa Teuvan kunta.

Sivi–Lutakkoneva–Parra Kävely Hiihto

Keskivaativa
Vaatimaton palveluvarustus
Retkeilyreitti, 7,5 km

Lutakkoneva © Ismo Nousiainen Sivistä Lutakkonevalle johtavaa reittiä käytetään etenkin talvella latupohjana. Kesämaisemassa reitti kulkee piennartietä ja viihtyisää pikkutietä. Reitti on merkitty viitoilla risteyksiin, muut merkit puuttuvat. Luonnoltaan arvokkaan Lutakkonevan saa ylittää reittiä myöten vain talvella, koska kesäinen suo ei kestä kulkijoita. Kesällä nevan voi ohittaa länsipuolen tietä pitkin kävellen.

Lutakkonevan pohjoispuolen ja Parran välissä reitti ylittää Iso-Parran jylhät maisemat. Myös jääkauden jälkeisen meren huuhtoma kivipelto sijoittuu polun varrelle. Talousmetsät ovat vaihtelevia ja paikoin voimakkaasti käsiteltyjä. Sivin lähellä nähtävyyskohteena on "liikkuva kivi". Lutakkonevan eteläpuolella kulkee lyhyt reitti voimakkaasti hakatun talousmetsäalueen läpi, jossa hienojakoinen maa voi vaikeuttaa liikkumista määrällä kelillä.

Parra–Loukaja–Äystö Kävely Hiihto

Keskivaativa
Kohtalainen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 14 km

Paljasvuori © Ismo Nousiainen Reitti on käytettävissä ulkoiluun kesällä ja talvella. Reitti sopii päiväretken lisäksi osaksi pidempiä retkiä. Reitillä on kosteita paikkoja, jotka etenkin märkänä aikana vaativat kulkijan varustautumista veden kestävillä kengillä. Reitti kulkee puolitoista kilometriä laavulta Parran suuntaan metsäautotietä ja ylittää pari suota ojanpientareita pitkin.

Reitti kiertää vaihtelevassa maisemassa, joista osa voimakkaasti käsiteltyjä talousmetsiä. Jylhimmillään maisemat ovat Paljasvuoren ylityksessä suuren kivipellon tuntumassa. Reitillä on laavu, opastauluja sekä hiihtokaudella auki oleva kämppä. Reitistä vastaa Teuvan kunta.

Suksenjärvi–Pappilankangas Kävely Hiihto

Keskivaativa
Kohtalainen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 9 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun kesällä ja talvella. Reitillä on kosteita paikkoja, jotka etenkin märkänä aikana vaativat kulkijan varustautumista. Reitti kiertää vaihtelevassa maisemassa, joka sisältää voimakkaasti käsiteltyjä talousmetsiä ja pikku peltoja. Osin reittipohja on huonokuntoinen. Reitillä on pari laavua sekä opastaulua. Reitistä vastaa Teuvan kunta.

Sivi–Kakkori-Peurajärvi–Karijoki logo Kävely Hiihto

Keskivaativa
Kohtalainen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 12 km

Viitta © Ismo Nousiainen Reitti sopii kesällä kävelyyn ja talvella hiihtoon. Reitti alkaa Karijoen keskustan koululta. Reitti kulkee polku- ja tiepohjilla sekä piennarteillä, jotka on tasattu latupohjiksi. Peurajärven ympäristössä reitti ylittää suokohtia, jotka ovat ajoittain vaikeakulkuisia. Reittipohja on paikoin muuallakin vaatimaton. Suurimmalla osalla reitistä pärjää kuivaan aikaan ilman kosteutta kestäviä kenkiä, mutta märällä kelillä hyvät varusteet ovat tarpeen.

Reitti muodostaa Karijoen halkaisevan runkoreitin, joka kulkee paikoin voimakkaasti käsitellyissä talousmetsissä. Reitillä on myös hienoja metsäpätkiä ja pari joen ylitystä. Reitillä on kaksi laavua, joilla on toimiva puuhuolto. Iso-Kakkorin laella on viihtyisä kota vanhan kolmiomittaustornin vieressä. Kallioilta avautuu hienoja näkymiä ympäröivään maisemaan, joten kiipeäminen ylös kannattaa. Talvella Kakkorin hiihtomajalla on ajoittain myös muita reittivaihtoehtoja. Reitistä vastaa Karijoen kunta.

Paarmanninvuori–Susivuori logo Kävely

Vaativa
Vähäinen palveluvarustus
Luontoreitti, 1 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun kesällä. Reitti on pituudeltaan noin kilometrin ja soveltuu parhaiten tutustumiskohteeksi muun toiminnan ohessa. Reitiltä on suorat yhteydet laajoihin Pyhävuoren reitistöihin. Reitti alkaa Paarmanninvuoren opastuskeskukselta. Reitti kulkee polku- ja tiepohjilla kuivassa kangasmaastossa, joten reitillä pärjää kevyillä kengillä. Reitti ylittää hiekkakuopan, jonka seinämistä näkee alueen maaperän rakenteen. Susivuoren jyrkkä rinne vaatii hieman voimia, mutta näkymät ovat hakkuista huolimatta varsin hienot. Reitin päätepisteessä on Susiluola, josta ovat löytyneet Pohjoismaiden vanhimmat merkit ihmisestä. Reitin varrella on pari pöytäpenkkiä ja opastaulua. Reitistä vastaa Karijoen kunta.

Lunninlenkki logo Kävely

Helppo
Vähäinen palveluvarustus
Lähireitti, 10 km

Pappilankankaan maisemiin sijoittuva reitti on käytettävissä kesällä jalan liikkumiseen. Talvella hiihtoreitti seuraa osittain samaa uraa. Reitti muodostuu sisäkkäisistä 3, 6 ja 10 kilometrin reiteistä. Lyhimmät reitit kulkevat miellyttäviä polku- ja tiepohjia, mutta pisin reitti kulkee pitkiä matkoja nykyaikaista metsätietä. Lyhyiden reittien mäntykankaat ja talousmetsät luovat vaihtelevia maisemia. Pidemmillä reiteillä talousmetsät näyttävät rumemmatkin kasvonsa. Reitti on merkitty selkeästi kuitunauhalla ja osin kevytrakenteisilla viitoilla. Reitistä vastaa Teuvan Rivakan kirkonkylän kyläosasto.

Pappilankankaan ladut Hiihto

Hiihtoretki © Ismo Nousiainen Pappilankankaalla on monipuolinen latuverkosto talvisin. Valaistu latu on 2,5 km. Pidemmille matkoille voi valita Perälän lenkiltä noin 5 kilometrin Järvilenkin tai 10 ja 15 kilometrin kierrokset. Pisimmän lenkin varressa on laavu mukavassa kalliomännikössä. Myös Roumioon kiertää viiden kilometrin lenkki. Vielä pitemmille matkoille voi suunnata Parraan Suksenjärven kautta. Reitistä vastaa Teuvan Rivakan kirkonkylän kyläosasto.