Reittikuvaukset

| Lauhanvuori | Rantapolku | Lauhanvuori–Spitaalijärvi–Kivijata | Kivijata–Lauhansarvi | Lauhanvuori–Ahvenlammi | Ahvenlammi–Lauhansarvi | Muurahainen–Lauhanvuori–Muurahainen | Lauhanvuoren ladut | Kauhaneva |

Lauhanvuori

Isojoen ja Kauhajoen rajaseuduilla kulkevat Lauhanvuoren reitit on jaettu seitsemään osaan. Tärkeimmät kiintopisteet ovat kansallispuiston sisällä sijaitsevat Lauhanvuoren laki ja Spitaalijärvi sekä puiston ulkopuolella olevat Lauhansarven ja Muurahaisen luontomatkailukeskukset.

Osa Lauhanvuoren reiteistä sopii vauhdikkaaseenkin ulkoiluun. Reittien varsilta löytyy myös viihtyisiä maisemia ja luontokohteita, joiden äärellä voi rauhoittua. Lauhanvuoren reitit ovat helppoja ja keskivaativia. Palveluvarustus on kohtalainen.

Reitit ovat luonteeltaan pääosin retkeilyreittejä, jotka sopivat lumettomaan aikaan liikkumiseen. Talvella puiston reittejä ei pysty seuraamaan, koska niitä ei ole merkitty reittimerkeillä. Alueella on kuitenkin kattava latuverkosto.

Reitit sopivat hyvin päivän tai hieman pitemmän ajan retkeilyyn. Kansallispuiston reiteillä saa liikkua kesäaikaan vain jalkaisin. Pyöräily ja ratsastus on sallittu yleisillä teillä. Puistossa on rajoitusosia, joilla liikkumista on rajoitettu lintujen pesintäaikaan tai lumettomaan aikaan.

Lähimmät linja-autot kulkevat Kauhajoki–Honkajoki-tiellä (44) Muurahaisen luontomatkailukeskuksen ohi, josta on matkaa puiston rajalle noin pari ja Lauhanvuoren laelle viisi kilometriä. Isojoen keskustan tuntumasta Isojoki–Honkajoki -tieltä (664) on matkaa Lauhansarven luontomatkailukeskukseen noin viisi kilometriä. Lauhansarvesta on puiston rajalle noin kaksi ja Lauhanvuoren laelle yhdeksän kilometriä.

Lauhanvuoren reiteistä saa lisätietoja Metsähallitukselta, Lauhansarven luontomatkailukeskuksesta sekä Isojoen kunnasta ja Kauhajoen kaupungista. Kesäisin matkailijoita palvelee myös Muurahaisen luontomatkailukeskuksen kahvila ja luontonäyttely, talvella palvelut saa käyttöön erikseen tilaamalla.

Rantapolku logo Kävely

Keskivaativa
Kohtalainen palveluvarustus
Luontoreitti, 2,6 km

Lähtöpisteeseen palaava ympyräreitti sopii kierrettäväksi lumettomaan aikaan. Reitti kiertää Lauhanvuoren lakialueen vaihtelevissa maisemissa paikoin kuluneita polkupohjia pitkin. Kosteus ei kuitenkaan vaikeuta kulkemista normaalioloissa. Lähtöpaikka on Lauhanvuoren laella ja reitti on merkitty viitoilla risteyksissä.

Luontoreitti esittelee kohdeopasteissa rinteiden puustoa ja sen kehitystä, jääkauden jälkiä maisemassa ja hallalta suojaan tuodun perunapellon. Polun nimi tulee reitin varrelle sijoittuvasta rantaviivasta, joka muodostui jääkauden jälkeisen merenpinnan korkeimmasta tasosta. Reitin lähtöpisteessä on puiston yleisopaste, näkötorni, parkkipaikka ja käymälä. Reitistä vastaa Metsähallitus.

Lauhanvuori–Spitaalijärvi–Kivijata logo Kävely

Keskivaativa
Hyvä palveluvarustus
Retkeilyreitti, 7 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun lumettomana aikana. Reitti kulkee kuivassa kangasmaastossa ja suokohdat on pitkostettu. Etenkin Lauhanvuoren laen ja Spitaalijärven välillä reitti on paikoin kulunut. Reitin pystyy kulkemaan useimmiten kevyissä varusteissa, mutta märkään aikaan kosteutta kestävät kengät voivat olla tarpeen. Reitti on merkitty viitoilla risteyksissä. Reitin varrelta löytyvät alueen luonnon keskeiset elementit. Reitti laskeutuu Lauhanvuoren laelta muinaisten rantavallien yli Spitaalijärvelle.

Lauhanvuori © Ismo Nousiainen Soiden ylityksen jälkeen päädytään suurelle lähteelle. Reitti seuraa hetken kirkasvetistä luomaa ja ylittää vanhan mittapadon. Osuus päättyy alueen laajimmalle kivijadalle. Maasto laskee osuudella lähes sata metriä, joten toisinpäin käveltäessä nousua kertyy vastaava määrä.

Lauhanvuoren laella on näkötorni ja opasteet, Spitaalijärvellä kaksi nuotiopaikkaa, keittokatos sekä telttailupaikka. Lisäksi järvellä on kaksi käymälää, joista toinen soveltuu myös pyörätuolilla kulkeville. Parkkipaikalta järvelle on myös pyörätuolille sopivaa polkua noin 500 metriä. Reitistä vastaa Metsähallitus.

Kivijata–Lauhansarvi logo Kävely

Keskivaativa
Vähäinen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 4,1 km

Aumakivi © Ismo Nousiainen Reitti on käytettävissä ulkoiluun lumettomana aikana. Reitti kulkee kansallispuiston laiteilla, talousmetsissä sekä viihtyisässä kylämaisemassa. Polku sijaitsee kuivahkossa kangasmaastossa ja menee muutamien kosteiden kohtien yli. Sarviluoman kylällä reitti kulkee noin kolme kilometriä kyläteitä pitkin. Reitin pystyy kuivalla kelillä kulkemaan kevyissä varusteissa, mutta märkään aikana kosteutta kestävät kengät voivat olla tarpeen. Reitti on merkitty viitoilla risteyksissä.

Reitti kulkee suuren Aumakiven läheltä, joka on muinaisen kallion pyöreäksi rapautunut graniittiydin. Kiven ympärillä on muitakin näyttäviä kiviä ja kallioita. Sarviluoman kylältä löytyy idyllistä maaseutumaisemaa ja perinteistä rakentamista. Reitin varrella ei ole palveluita, mutta reitti päättyy Lauhansarven luontomatkailukeskuksen pihaan, josta löytyy myös opastaulu. Reitistä vastaa Isojoen kunta.

Edellä esitelty reitti kulkee lopussa muutama sata metriä Lauhansarven luontopolkua, joka on 2,7 kilometrin mittainen helpohko, mutta vaatimaton lähireitti. Reitti kulkee tuoreessa kangasmetsässä, jossa on kosteita kohtia myös kesällä. Kesällä reitti häviää monin paikoin kasvillisuuteen. Reitti kulkee talousmetsässä viljelysten tuntumassa. Peltojen raivaamisesta muistuttaa kiviaita. Reitistä vastaa Isojoen kunta.

Lauhanvuori–Ahvenlammi logo Kävely

Keskivaativa
Kohtalainen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 4 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun lumettomana aikana. Lauhanvuoren laelta alkava reitti esittelee Lauhanvuoren rinteitä, metsiä ja pari pikkulampea. Reitti kulkee kangasmaastossa pääasiassa helppokulkuisia polkuja ja ajouria, joten kulkeminen onnistuu kevyilläkin varusteilla. Reitti on merkitty risteyksissä viitoilla. Rinnemetsien vaihtelu, mäntymetsät ja viihtyisät pikkulammet tuovat reitille mukavia kiintopisteitä. Ahvenlammi on 69 metriä Lauhanvuoren huippua alempana. Kaivo- ja Ahvenlammilla on nuotiopaikat ja käymälät. Molemmilla paikoilla on myös telttailumahdollisuus. Reitistä vastaa Metsähallitus.

Ahvenlammi–Lauhansarvi logo Kävely

Keskivaativa
Vähäinen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 7 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun lumettomana aikana. Reitti yhdistää Lauhanvuoren laelta Ahvenlammelle johtavan reitin Lauhansarven matkailukeskuksen ja kivijadan kautta kiertävään polkuun. Reitti kulkee vaihtelevassa kangasmaastossa, joka kuivana aikana on kuljettavissa kevyissä varusteissa. Kosteampaan aikaan reitillä voi olla kosteutta kestäviä kenkiä vaativia kohtia. Reitti kulkee helppokulkuista polkupohjaa lukuunottamatta runsaan puolentoista kilometrin osuutta metsätiellä. Reitti on merkitty tärkeimmissä risteyksissä viitoilla. Reitiltä on lyhyt pistopolku Huhtakorven kivijadalle. Tämän jälkeen reitti kulkee rehevän lähteikköalueen ja mittapadon kautta, jossa suojellaan arkaa kasvillisuutta pysymällä pitkospuilla. Loppumatkalla ympäristönä on mukavasti vaihtelevia talousmetsiä. Osuuden alku- ja loppupisteiden välillä ei ole palveluita. Reitistä vastaa Isojoen kunta.

Muurahainen–Lauhanvuori–Muurahainen logo Kävely

Keskivaativa
Vähäinen palveluvarustus
Retkeilyreitti, 19 km

Reitti on käytettävissä ulkoiluun lumettomana aikana. Reitti kulkee kangasmaastossa pääasiassa helppokulkuisia polku- ja tiepohjia. Suokohdissa reitti kulkee myös pengerteitä pitkin. Muurahaisen ja Lauhanvuoren välillä on muutama ajoittain kostea kohta, vaikka pääsääntöisesti reitillä pärjää kevyillä kengillä. Reitti on merkitty tärkeimpiin risteyksiin viitoilla. Muurahaisen ja kansallispuiston välinen maisema on varsin tasaista mäntykankaista talousmetsää. Nuoret metsät tuovatkin vaihtelua maisemaan. Kuljettaessa Spitaalijärveltä Muurahaisen suuntaan reitin varressa on pilkkumäntypistiäisten aiheuttama metsätuhoalue, jossa on paljon kuolleita puita. Muurahaisessa on opastaulu, nuotiopaikka ja käymälä. Puolentoista kilometrin päässä Muurahaisesta on kyläyhdistyksen kota. Kotapolun varressa on myös luonnosta kertovia opasteita. Muut palvelut ovat Lauhanvuoren laella ja Spitaalijärvellä. Kesäisin Muurahaisessa on kansallispuistosta kertova näyttely ja kahvilapalvelut. Reitistä vastaa kansallispuiston ulkopuolella Kauhajoen kaupunki.

Lauhanvuoren ladut Hiihto

Lauhanvuoren korkeus turvaa hyvät lumiolosuhteet, joten alue on eteläisen Pohjanmaan parhaimpia hiihtopaikkoja. Lauhanvuoren ladut on esitetty omalla kartalla, koska ne poikkeavat kesäreiteistä.

Lauhanvuori © Ismo Nousiainen Lauhanvuoren laella on 5 ja 10 kilometrin rengasreitit. Näistä reiteistä erkanee latu-ura Leppikylän kautta Kangasjärvelle ja edelleen Isojoen keskustaan. Toinen latu-ura kiertää Lauhansarven luontomatkailukeskuksen kautta Kangasjärvelle. Kangasjärven eteläpuolella on moottorikelkkailijoiden kota, jota myös hiihtäjät voivat käyttää. Lisäksi Muurahaisesta on reitti Lauhanvuoren laelle.

Vaikka ladut nousevat Länsi-Suomen korkeimmalle paikalle, sopivat reitit myös vähemmän kokeneille hiihtäjille. Maasto nousee Lauhanvuoren huipulle jokseenkin loivasti. Lisäksi ladut ohittavat jyrkimmät rinteet. Hiihtäminen tuntuu helpolta loivia rinteitä alaspäin hiihtäessä, eivätkä ylämäetkään ahdista henkeä, kun pitää vauhdin maltillisena.

Alueen laduilla voi valita hyvin eri pituisia reittejä kunnon, päivän sään ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Lakialueen latujen (5 ja 10 km:n reitit) kunnossapidosta vastaa Kauha-Hiihto ry joulu- ja helmikuussa. Isojoen kunta vastaa latujen hoidosta tammi-, maalis- ja huhtikuussa. Lakialueen ja Isojoen välillä latuja hoitaa Isojoen kunta. Lakialueen ja Muurahaisen luontomatkailukeskuksen välillä latuja hoitaa Kauha-Hiihto ry yhteistyössä Kauhajoen kaupungin kanssa.

Lauhanvuoren laduilla järjestetään vuosittain helmikuun kolmantena sunnuntaina Kauha-Hiihto, joka kuuluu Suomen hiihtoliiton pitkänmatkan kilpailuihin. Perinteisellä hiihdettäviä matkavaihtoehtoja ovat 20, 30 ja 65 kilometriä. Maaliskuun toisena sunnuntaina laduilla hiihdetään Lauhan hiihto, jossa vaihtoehtoina ovat 20 ja 50 kilometrin reitit. Lisätietoja Lauhan hiihdosta saa Isojoen kunnasta.