Retki Suupohjan luontoon

Suupohjan luonto kutsuu retkeilemään

Luonnossa liikkuminen on suomalaisten suosima harrastus. Jokamiehenoikeuden perusteella luonnossa voi liikkua melko vapaasti omia polkujaan. Helpompaa on kuitenkin käyttää valmiita reittejä. Reitit madaltavat liikkeelle lähtemisen kynnystä ja lisäävät turvallisuutta.

Kauhaneva © Ismo Nousiainen Reittien varsille sijoittuvat tulipaikat, laavut, kodat ja kämpät tarjoavat mahdollisuuden levähtämiseen ja eväiden syömiseen elävän tulen äärellä. Reittien ja taukopaikkojen verkostoista kukin voi valita omalle kunnolleen ja tavoitteilleen sopivan vaihtoehdon.

Tässä oppaassa esitellään karttojen ja kuvausten avulla Suupohjan seutukunnan tärkeimmät reitistöt palveluineen. Oppaasta löytyy tietoa myös muista luonnossa liikkujia palvelevista rakenteista.

Oppaan pääpaino on patikoinnissa eli kävellen tapahtuvassa liikkumisessa. Monet näistä reiteistä ovat talvella latuina, minkä lisäksi mukana on tärkeimpiä muitakin latuja. Oppassa on tietoa hieman muistakin Suupohjan tarjoamista mahdollisuuksista ulkoilussa.

Viirupöllö © Ismo Nousiainen Oppaan tärkein tavoite on opastaa luonnossa liikkujat reiteille ja niiden palveluiden ääreen. Oikean retkikohteen valitsemista helpottavat reittien vaativuuden ja palveluiden laadun kuvaaminen. Lisäksi oppaassa esitellään reittien mielenkiintoisimmat nähtävyydet.

Opas on toteutettu Suupohjan reitistöt -esiselvityshankkeessa. Tulevaisuuden tavoitteena on reitistöjen huollon varmistaminen ja laadun kehittäminen. Tästä tavoitteesta kertoo Suupohjan reitistöt -merkki.


Toivomme tämän oppaan johdattavan Sinut suupohjalaisen luonnon tarjoamien elämysten pariin.