Retki Suupohjan luontoon

Retki Suupohjan luontoon

Retki Suupohjan luontoon © Ismo Nousiainen Näiden sivujen sisältö perustuu vuonna 2004 julkaistuun Retki Suupohjan luontoon (Nousiainen 2004), jossa esitellään Suupohjan seutukunnan retkeilymahdollisuuksia. Oppaan painos on lopussa, mutta sitä voi lainata alueen kirjastoista.

Näillä sivuilla on huomioitu oppaan julkaisun jälkeen reitillä tapahtuneet muutokset. Sivujen viimeisin päivitys vastaa tilannetta tammikuussa 2005.

Reiteillä ja niiden käytettävyydessä voi kuitenkin olla tilapäisiä puutteita tai pysyvämpiä muutoksia, jotka eivät ilmene näiltä sivuilta. Sivujen ylläpito ei vastaa tietojen puutteellisuuden aiheuttamista muutoksista reittien käytettävyydessä.

Retki Suupohjan luontoon - materiaalin tuottajat

Teksti ja taitto Ismo Nousiainen
Karttojen ulkoasu Niina Pirttiniemi, Ismo Nousiainen
Tiekartat © Genimap Oy, Lupa NO226
Peruskartat © Maanmittauslaitos lupa nro POH/J128/2004
Reitistöt Länsi-Suomen ympäristökeskus
Valokuvat Ismo Nousiainen
Julkaisija Länsi-Suomen ympäristökeskus, Suupohjan reitistöt -esiselvityshanke
Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osarahoittama

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osarahoittama Euroopan unioni Länsi-Suomen ympäristökeskus