Retki Suupohjan luontoon

Lisätiedot

Tärkeimmistä reiteistä ja rakenteista vastaavat yhteyshenkilöt on koottu alla olevaan listaan. Heiltä voi kysyä tuoreimpia tietoja reittien kunnosta tai niillä tapahtuneista muutoksista. Heille voi myös ilmoittaa reiteillä havaituista puutteista tai korjauksen tarpeista. Myös muu reittejä koskeva palaute päätyy oikeaan osoitteeseen heidän kauttaan.

Sivun loppuun on kerätty lisäksi muutamia muita alueen retkeilymahdollisuuksia esitteleviä julkaisuja.


Reittien yhteyshenkilöt alueittain

Isojoen kunta
Juha Mattila, (06) 229 9221, juha.mattila@isojoki.fi

Jurva kunta
Harri Syrjä (06) 3671501, 0400 393018

Karijoen kunta
Antti Rajamäki, (06) 268 0101, antti.rajamaki@karijoki.fi

Kauhajoen kaupunki
Paula Kallionpää, (06) 231 8111, vapaa-aika@kauhajoki.fi

Teuvan kunta
Jari Kallio, (06) 261 7244, jari.kallio@teuva.fi

Metsähallitus (mm. Kauhaneva, Lauhanvuori, Mustansaarenneva)
Rami Tuominiemi, 0205 64 5262, rami.tuominiemi@metsa.fi


Muita julkaisuja

Bergström, U. & Holmback T. 1998. Vandra i Österbotten. Konditionsfrämjanden r.f. 70 s.

Isojoen-Lapväärtinjoen, Teuvanjoen ja Karijoen melontareitit. Vaasan läänin seutukaavaliitto. 1994.12 s.

Fillari GT 2. Karttasarja ulkoiluun. 2003. Karttakeskus.

Rautio, A. (toim.) 2003. Suomen retkeilyopas. Edita. 384 s.

Retki Etelä-Pohjanmaan luontoon. Natura 2000-alueet luontomatkailukohteina. Länsi-Suomen ympäristökeskus. 80 s.

Tyllillä, P. 1993. Melontareittejä Pohjanmaalla. Suuret joet: Kyrönjoki, Lapuanjoki, Isojoki-Lapväärtinjoki. Hiking Travel, Hit ky. 67 s.